Reorganisatie Facilitaire Diensten

Verantwoordelijk voor het omvormen van de eenheid Facilitaire Diensten van het ministerie van financiën naar een regie eenheid.

De Facilitaire Dienst van financiën was een klassiek ingerichte uitvoerende organisatie van rond de 75 fte. De toenemende druk op (personeels)kosten maakte een heroverweging van de structuur van de facilitaire organisatie noodzakelijk. Er werd gekozen om de uitvoerende taken niet meer zelf uit te voeren, maar  te kiezen voor een zogenaamde regie organisatie. De uitvoerende diensten werden ondergebracht bij shared service centers binnen het rijk of bij marktpartijen in het PPS consortium. De reorganisatie heeft een organisatie van 10 fte opgeleverd met contractmanagers voor het beheren van de contracten met de markt en de SSC's en experts voor het vertalen van de klantvraag richting de uitvoerende partijen. De reorganisatie is succesvol en in harmonie met alle stakeholders verlopen, met intensieve begeleiding van de medewerkers die bij FD bleven en de medewerkers die over gingen naar functies binnen of buiten het rijk.