Opzetten regie-organisatie

Als plaatsvervangend directeur bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het omvormen van de directie bedrijfsvoering van het Ministerie van financiën naar een regie-organisatie, door de functies van contractmanagement en experts vorm te geven.

De directie bedrijfsvoering van het ministerie van financiën bestaat uit de eenheden facilitaire diensten, ICT, documentatie en informatie, management advies en informatiemanagement. De diensten werden vooral door eigen medewerkers geleverd. Door de ontstane druk op de (financiële) middelen is de directie opnieuw ingericht als regie organisatie waarbij de uitvoerende taken zoveel mogelijk op afstand zijn geplaatst, door uitbesteding en centralisatie binnen het rijk. De aansturing van deze uitvoering gaat via contractmanagers, waarnaast de experts de klantencontacten vanuit de inhoud vormgeven.