Opzetten monitoringssysteem en betalingsmechanisme PPS

Verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van het betalingsmechanisme en monitoringssysteem voor het DBFMO contract van het ministerie van financiën.

De renovatie en de exploitatie van het gebouw van het ministerie van financiën is aanbesteed in een zogenaamde PPS constructie, wat inhoudt dat zowel het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het gebouw voor 25 jaar is belegd bij een consortium van marktpartijen. Een zeer belangrijk onderdeel van deze contractvorm is dat de afgesproken resultaten worden gevolgd in een monitoringssysteem van de marktpartij en dat de geconstateerde afwijkingen automatisch worden gekort op de factuur. Tijdens de aanbesteding en daarna verantwoordelijk geweest voor de opzet van het onderliggende betalingsmechanisme en inrichting van het monitoringssysteem.