Exploitatie PPS contract

Contractverantwoordelijke namens het ministerie van financiën voor het DBFMO contract met het marktconsortium Safire. Als plaatsvervangend directeur bedrijfsvoering eindverantwoordelijk voor het PPS contract dat de exploitatie van het gebouw en de diensten rond huisvesting en facility management regelt voor een periode van 25 jaar.

De hoofdzetel van het ministerie van financiën is recentelijk gerenoveerd in een zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS). Dit houdt in dat voor een periode van 25 jaar een contract is aangegaan met een privaat consortium die zowel het ontwerp, bouw, financiering en exploitatie verzorgt. Het contract is zo opgezet dat pas vanaf de inhuizing betaald wordt voor de afgenomen diensten. Tijdens de exploitatie worden de afgesproken resultaten door een geautomatiseerd monitoringssysteem van de marktpartij gevolgd. Als eerste rijkshuisvestingproject dat als PPS project is gerealiseerd is veel energie gestoken in het optimaliseren van de samenwerking tussen de staat en de marktpartijen.