Opzetten bedrijfsvoering behandelcentra Spirit jeugd en opvoedhulp

Als interim manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het inrichten van de afdeling bedrijfsvoering binnen de directie behandelcentra van Spirit. Daarnaast verantwoordelijk voor de lopende zaken van de afdeling waaronder een nieuwbouwproject op de locatie de Koppeling en de oplevering van een nieuwbouwproject op de locatie Amsterbaken.

De directie behandelcentra bij Spirit is ontstaan uit uit twee, voorheen autonome locaties: Amsterbaken en de Koppeling. Amsterbaken is een forensisch behandelcentrum waar jongens tussen 12 en 23 jaar verblijven na een veroordeling door een jeugdrechter. De Koppeling is een behandelcentrum jeugdzorg plus, waar zowel jongens als meisjes in gesloten jeugdzorg behandeld worden. Binnen de nieuwe directie is een afdeling bedrijfsvoering ingericht waar onder andere de huisvestings –en facilitaire taken zijn ondergebracht. Bij de locatie Amsterbaken is een groot nieuwbouw project opgeleverd. Dit project vormde het sluitstuk van een 5 jaar durende vernieuwbouw van de bestaande locatie om deze te laten voldoen aan de moderne eisen. Bij De Koppeling wordt een nieuwbouwproject gerealiseerd dat halverwege 2012 moet worden opgeleverd.