Advisering PPS aanbesteding

Ondersteunen en adviseren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij de voorbereiding van de PPS aanbesteding van de nieuwe hoofdzetel in het rijksverzamelkantoor aan de Rijnstraat 8. Hierbij met name kennis inbrengen rond het betalingsmechanisme, outputspecificatie en monitoring van het PPS contract.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal op termijn, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu inhuizen in het gerenoveerde rijksverzamelkantoor Rijnstraat 8. De renovatie zal worden aanbesteed in een zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS). De advisering betreft de bepaling van de scope van de aanbesteding voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en de effecten van een DBFMO contract op de bedrijfsvoering van het ministerie.