De diensten

Niek! Interim management richt zich binnen de bedrijfsvoering op huisvesting, PPS, inkoop en facility management. Ik geloof in management vanuit de inhoud. In mijn loopbaan binnen de bedrijfsvoering heb ik verschillende management functies vervuld op het gebied van huisvesting, facility management en inkoop in organisaties die een verandertraject doormaakten. Onder projecten vindt u een aantal van de uitgevoerde verandertrajecten tijdens mijn vorige functies.

Mijn kracht is een scherpe analyse op strategisch en tactisch niveau, waarbij creatieve en innovatieve oplossingen voor de geconstateerde problemen worden gevonden. Door deze analyse kan ik een vertaling maken van de bedrijfsdoelstellingen naar de processen binnen de bedrijfsvoering en de medewerkers begeleiden in het bereiken van die doelen.


Dit vertaalt zich in de volgende diensten:

Strategievorming

Visievorming en bedrijfs(voerings)resultaat
Sourcingstrategie
Huisvestingstrategie en huisvestingsbeleid
Complexe aanbestedingensvormen zoals DBFMO/PPS
Innovatieve huisvestingsconcepten als het Nieuwe werken
Facilitair beleid 

Reorganisatie management

Vormgeven exploitatiemanagement DBFMO contract
Inrichten regieorganisatie/contractmanagement
Outsourcing bedrijfsonderdelen
Opzetten Shared Service organisaties
Inrichting en innovatie facility management 

Project -en programmamanagement

(Her)Huisvestingsproject management
Begeleiden PPS trajecten
Opzetten monitoringssystemen en betalingsmechanismen PPS