Interim -en projectmanagement binnen bedrijfsvoering

Niek! Interim management richt zich op het begeleiden van veranderingen in organisaties die door externe of interne omstandigheden opnieuw naar hun bedrijfsvoering moeten kijken. De opdracht begint met een scherpe analyse op strategisch en tactisch niveau, de gevonden creatieve en innovatieve oplossingen worden vertaald naar de processen binnen de bedrijfsvoering en het management richt zich op het begeleiden van de  medewerkers in het implementeren van nieuwe processen.

Binnen de bedrijfsvoering is de laatste jaren enorme dynamiek ontstaan door zowel een druk op kwaliteit als op kosten. Dit heeft geleid tot het outsourcen van eenheden, het omvormen van uitvoerende eenheden tot regie eenheden en het inrichten van samenwerkingseenheden. 

Niek! Interim Management begeleidt deze verandertrajecten door er voor te zorgen dat alle belanghebbenden (zowel medewerkers als ondernemingsraden en bestuurders) worden meegenomen in het proces van strategievorming tot en met de implementatie. De verandering is pas succesvol wanneer de nieuwe werkwijzen en processen niet alleen op papier, maar ook in de hoofden van de mensen leven.

De kern bij Niek! Interim Management is management vanuit de inhoud, waarbij de kennis van die inhoud met name ligt op het gebied van huisvesting, PPS (Publiek Private Samenwerking), inkoop,  bedrijfsorganisatie en facility management.

De diensten die Niek! Interim Management biedt zijn strategievorming bij huisvesting, inkoop en DBFMO contracten. Het organiseren en reorganiseren van bijvoorbeeld regie-organisaties binnen de bedrijfsvoering en het aansturen van programma's en projecten rond huisvesting en facilities.